Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 481/2019

Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na najem 11 terminali płatniczych wraz z obsługą techniczną i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych w okresie 01.01.2020-31.12.2020.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik 1
- :Instrukcja administratora
- :Wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Piotr Konstanty
Data wytworzenia: 29-11-2019
Kto opublikował: Michał Balicki
Data publikacji: 29-11-2019 09:32:49
Kto zmodyfikował: Michał Balicki
Data ostatniej modyfikacji: 11-12-2019 07:37:27
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A