Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962875
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 480/2019

Urząd Miasta Torunia poszukuje radców prawnych /adwokatów chętnych do podjęcia współpracy Gmina Miasta Toruń w zakresie: l) reprezentowania Gminy Miasta Toruń przed sądami i innymi organami w sprawach prowadzonych przez Urząd i gminne jednostki działające w zakresie oświaty; 2) doradztwa prawnego w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Edukacji; 3) doradztwa prawnego na rzecz jednostek oświatowych i żłobków prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz reprezentowanie tych jednostek przed sądami i innymi organami w sprawach dotyczących tych jednostek.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
11.12.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Beata Romanowska
Data wytworzenia: 28-11-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 28-11-2019 17:36:17
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 28-11-2019 17:36:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A