Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12955997
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 148/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :opz
- :zestawienie ofert
- :informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
- :148-ogloszenie o zawarciu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: BOU
Data wytworzenia: 28-11-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 28-11-2019 14:58:22
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 10-01-2020 15:06:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A