Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 25.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15989747
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 279/2019

w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.11.2019
Data wejścia w życie:
01.01.2020
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 6357
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 183/2011


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 28-11-2019
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 28-11-2019 14:15:35
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 08:47:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A