Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16378167
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 187/2019

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Torunia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
20.12.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Komplet załączników konkursowych (.zip)
- :Komunikat z dnia 10 grudnia 2019 r.
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jarosław Bochenek
Data wytworzenia: 27-11-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 27-11-2019 15:32:57
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 10-12-2019 15:24:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A