Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12956068
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 186/2019

Prezydent Miasta Torunia zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :gminny program rewitalizacji (.pdf)
- :formularz konsultacyjny (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Artur Prażniewski
Data wytworzenia: 27-11-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 27-11-2019 13:30:45
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 27-11-2019 13:39:41
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A