Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166962
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 478/2019

Biuro Rady Miasta Urząd Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę serwisową pogwarancyjną systemu głosowania i debat "HD SYSTEM PLUS".

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :usługa serwisowa
- :informacja o wyborze oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: BRM
Data wytworzenia: 27-11-2019
Kto opublikował: Joanna Szewczyk
Data publikacji: 27-11-2019 08:49:24
Kto zmodyfikował: Joanna Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 06-12-2019 12:14:17
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A