Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962125
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 142/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia znak WGN.6840.1.38.2017.IW z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szewska 6 m. 5a)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.11.2019
Data wejścia w życie:
27.11.2019
Utrata mocy:
19.12.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 26-11-2019
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 26-11-2019 11:45:16
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 26-11-2019 11:48:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A