Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 183/2019

Prezydent Miasta Torunia informuje o utworzeniu powiatowej bazy ewidencji sieci uzbrojenia terenu i powiatowej bazy danych obiektów topograficznych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
26.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Dariusz Adamczyk
Data wytworzenia: 26-11-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 26-11-2019 11:24:08
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 26-11-2019 11:29:44
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A