Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 144/2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji alejek wraz z odwodnieniem przy stawie oraz budowa zejścia północnego przy kaskadzie w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :144_2019_siwz_25_11
- :144_2019_umowa_25_11
- :144_2019_zal_25_11
- :144_2019_odpowiedzi_na_pytania_04_12
- :144_2019_otwarcie_ofert_10_12
- :144_2019_informacja_o_wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 25-11-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 25-11-2019 15:37:46
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 30-12-2019 15:29:55
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A