Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962851
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 471/2019

Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: 1. Bezprzewodowy punkt dostępowy (zewnętrzny) • AP-7662-680B30-WR wraz z zestawem montażowym – 7 sztuk 2. Bezprzewodowy punkt dostępowy (wewnętrzny) • AP-7632-680B30-WR – 4 sztuka

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
04.12.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Odpowiedzi na pytania 1
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Szefera
Data wytworzenia: 25-11-2019
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 25-11-2019 14:29:57
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 28-11-2019 07:38:04
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A