Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480454
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 361/2019

w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli w Urzędzie Miasta Torunia

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.11.2019
Data wejścia w życie:
21.11.2019
Utrata mocy:
01.10.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Zarządzenie PMT 33/2020
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Przemysław Czechowski
Data wytworzenia: 21-11-2019
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 25-11-2019 10:11:02
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2020 10:30:24
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A