Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 140/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.11.2019r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz z ułamkowa częścią gruntu.WGN.7125.1.11.2018.KŁ, WGN.7125.1.63.2019.KŁ,WGN.7125.1.37.2019.KŁ,WGN.7125.1.70.2018.KŁ,WGN.7125.1.56.2018.KŁ,WGN.7125.1.123.2018.KŁ,WGN.7125.1.15.2018.KŁ,

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 25-11-2019
Kto opublikował: Katarzyna Łangowska
Data publikacji: 25-11-2019 09:40:09
Kto zmodyfikował: Katarzyna Łangowska
Data ostatniej modyfikacji: 25-11-2019 09:40:41
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A