Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 25.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15989750
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 207.6730.1/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 hal magazynowych przy ul. Polnej 69 w Toruniu (działka nr 181/1 obręb 43).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 21-11-2019
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 21-11-2019 14:18:47
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 21-11-2019 14:19:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A