Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 139/2019

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :zalacznik_do_wzoru_umowy
- :ogl_o_zmianie_ogloszenia
- :zestawienie ofert
- :unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 20-11-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 20-11-2019 11:06:49
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 08:54:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A