Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.01.2020

Liczba wejść na stronę: 11555164
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 22/2019

Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały zobowiązującej Prezydenta Miasta do uwzględnienia w budżecie miasta na rok 2020 realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia zorganizowanych przejść dla pieszych”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Pismo informujące o przekazaniu petycji do KBiP RMT
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: mieszkaniec
Data wytworzenia: 19-11-2019
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 19-11-2019 14:21:57
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 19-11-2019 14:23:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A