Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 21/2019

Petycja do Przewodniczącego Rady Miasta Torunia, do Dyrektora MZD i do Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w sprawie pilnej konieczności uchylenia i zmiany uchwały Rady Miasta nr 1032/06 z 18.05.2006 oraz uchwały nr 805/2018 z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Torunia oraz unieważnienia postępowania MZD w Toruniu DZP-271.65.2019 DZP-271.65.2019 (ze względu na prawną niewykonalność projektu mostu drogowego Torunia wg aktualnych wskazań SUiKZP Torunia), a także wstrzymanie niezasadnej przebudowy placu Rapackiego i mostu im. Piłsudskiego w obecnym przebiegu DK 15 i wytyczenie nowej lokalizacji mostu zachodniego w przebiegu planowanej tymczasowej przeprawy mostowej (miejsce wskazane już w petycji 4/2016).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
18.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Pimo w sprawie przekazania petycji do Prezydenta Miasta Torunia (.pdf)
- :odpowiedź na petycję
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Józef Czerny
Data wytworzenia: 23-09-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 18-11-2019 15:11:24
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 18-12-2019 08:21:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A