Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 136/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaż, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.112,2018.KŁ, WGN.7125.1.103,2018.KŁ, WGN.7125.1.108,2017.KŁ, WGN.7125.1.126,2018.KŁ,WGN.7125.1.114.2018.KŁ,WGN.7125.1.1252018.KŁ

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
18.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 18-11-2019
Kto opublikował: Katarzyna Łangowska
Data publikacji: 18-11-2019 12:06:06
Kto zmodyfikował: Katarzyna Łangowska
Data ostatniej modyfikacji: 18-11-2019 12:09:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A