Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166840
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 138/2019

Przetarg nieograniczony na „Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających na terenie miasta Torunia”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :138_2019_siwz_15_11
- :138_2019_umowa_15_11
- :138_2019_wykaz_ciekow_15_11
- :138_2019_otwarcie_ofert_25_11
- :138-wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 15-11-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 15-11-2019 15:25:20
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 17-12-2019 09:46:24
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A