Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13167067
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 136/2019

Przetarg nieograniczony na: usługę prowadzenia eksploatacji urządzeń iluminacji: świątecznej, obiektów zabytkowych i innych obiektów na terenie miasta Torunia

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
14.11.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :136_2019_siwz_14_11
- :136_2019_umowa_14_11
- :136_2019_zal_do_umowy_14_11
- :136_2019_zal_do_siwz_14_11
- :136_2019_odp_na_pytanie_18_11
- :136_2019_odp_na_pytania2_20_11
- :136_2019_otwarcie_ofert
- :136_2019_informacja_o_wyborze_06_12
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 14-11-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 14-11-2019 14:48:04
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 06-12-2019 14:58:24
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A