Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12978181
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 352/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.11.2019
Data wejścia w życie:
06.11.2019
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Przemysław Czechowski
Data wytworzenia: 06-11-2019
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 12-11-2019 08:11:02
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 12-11-2019 08:11:42
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A