Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962879
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 134/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06.11.2019r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.117.2018.KŁ, WGN.7125.1.118.KŁ WGN.7125.1.98.2018.KŁ,WGN.7125.1.18.2019.KŁ,

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.11.2019
Data wejścia w życie:
06.11.2019
Utrata mocy:
27.11.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Katarzyna Łangowska
Data wytworzenia: 06-11-2019
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 06-11-2019 14:59:17
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 06-11-2019 15:23:01
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A