Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962936
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 132/2019

Zamówienie publiczne w trybie art. 138o ustawy Pzp na świadczenie usług ochrony fizycznej budynków, ochrony w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Torunia

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
30.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :formularz_oferty
- :opis_przedmiotu_zamowienia
- :odp. na pytanie
- :poprawiony opis przedmiotu zamówieniaa
- :132-zestawienie ofert
- :informacja_o_udzieleniu_zamowienia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 30-10-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 30-10-2019 15:54:55
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 03-12-2019 08:48:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A