Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12978072
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 342/2019

w sprawie określenia zasad umieszczania w planie finansowym jednostek oświatowych środków na pokrycie części wydatków związanych z organizowaniem przez te jednostki w trakcie trwania ferii zimowych lub letnich w roku 2010 wypoczynku dzieci i młodzieży

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.10.2019
Data wejścia w życie:
23.10.2019
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Anna Łukaszewska
Data wytworzenia: 23-10-2019
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 28-10-2019 16:06:45
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 28-10-2019 16:07:46
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A