Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166486
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 131/2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie iluminacji świetlnej kościoła p.w. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzór umowy
- :zalacznik_do_wzoru_umowy
- :tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :klauzula informacyjna
- :projekt
- :przedmiar_specyfikacje_rysunki
- :131_2019_otwarcie_ofert_05_11
- :informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 21-10-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 21-10-2019 09:43:07
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 14-11-2019 13:02:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A