Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15963070
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 42/2019

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania nr 11815 pn.:"Przebudowa systemu cieplnego w kompleksach wojskowych K-2011, K-2017 oraz likwidacja węzła cieplnego w kompleksie wojskowym K-2011 w Toruniu", na działkach nr ewid.: 109, 114/2, 188/6 i 188/7, obręb 0006 Toruń.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.10.2019
Data wejścia w życie:
09.10.2019
Utrata mocy:
29.10.2019
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :w formacie (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zygmunt Borkowski
Data wytworzenia: 14-10-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 14-10-2019 15:33:49
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 14-10-2019 15:34:57
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A