Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 40/2019

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2.10.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II: al. św. Jana Pawła II, ul. J. I. Kraszewskiego, ul. Czerwona Droga".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
09.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
24.10.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Waszak
Data wytworzenia: 09-10-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 09-10-2019 12:34:44
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 09-10-2019 12:35:49
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A