Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 39/2019

Obwieszczenie Wojewody kujawsko - pomorskiego z dnia 27 września 2019 r. o zakończeniu postępowania w przedmiocie odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Świętego Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu wydanej przez Prezydenta Miasta Torunia z dnia 09.01.2019 r.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
04.10.2019
Data wejścia w życie:
04.10.2019
Utrata mocy:
18.10.2019
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :skan obwieszczenia (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Waszak
Data wytworzenia: 04-10-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 04-10-2019 12:54:38
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2019 12:56:09
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A