Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962888
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 37/2019

Informacja Dyrektora Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenie powodzią nowych obiektów budowlanych na części działki nr 430/2 obręb 0061 Toruń.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :informacja (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Władysław Kołybski
Data wytworzenia: 03-10-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 03-10-2019 12:55:52
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 14-10-2019 13:02:27
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A