Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166455
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 122/2019

Przetarg nieograniczony na dostawę aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :122_2019_siwz_02_10
- :122_2019_umowa_02_10
- :odpowiedz_na_pytania_04_10
- :zestawienie ofert
- :122_2019_informacja_o_wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 02-10-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 02-10-2019 12:40:32
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 18-10-2019 16:01:01
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A