Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13167026
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 125/2019

Przetarg nieograniczony na: „Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru Staromiejskiego obejmujący dostawę, montaż, dekoracji iluminacji świątecznej - sezon III dla wyznaczonego terenu zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2019/2020”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :125_2019_siwz_02_10
- :125_2019_umowa_cz1_02_10
- :125_2019_umowa_cz2_02_10
- :125_2019_zal_1_do_umowy_02_10
- :125_2019_zal_2_do_umowy_02_10
- :125_2019_zal_3_02_10
- :zestawienie ofert
- :125_2019_info_o_wyborze_oferty_23_10
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 02-10-2019
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 02-10-2019 12:11:04
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 23-10-2019 10:10:36
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A