Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962345
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 36/2019

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie do kanalizacji sanitarnej administrowanej przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ścieków przemysłowych pochodzących z bezdotykowej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :w formacie (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Władysław Kołybski
Data wytworzenia: 01-10-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 01-10-2019 13:09:54
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 14-10-2019 13:02:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A