Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962244
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 124/2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie iluminacji świetlnej kościoła p.w. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
30.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzór umowy
- :zalacznik_do_wzoru_umowy
- :tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :klauzula informacyjna
- :projekt
- :przedmiar_specyfikacje_rysunki
- :zestawienie ofert
- :unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Kamila Góral
Data wytworzenia: 30-09-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 30-09-2019 09:35:30
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 17-10-2019 11:11:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A