Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 120/2019

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia „Otago” -zmiana terminu składania ofert na 4.10.2019 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
24.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :120 siwz
- :120-wzór umowy
- :120-opis przedmiotu zamówienia
- :ogl_o_zmianie_ogloszenia_nowy_termin_skladania_ofert
- :zmiana_siwz
- :unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: BOU
Data wytworzenia: 24-09-2019
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 24-09-2019 08:32:30
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2019 13:51:24
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A