Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 23.09.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 31/2019

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek Prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z terenu zamkniętego Miejskiego Składowiska Odpadów przy ul. Kociewskiej w Toruniu, do urządzeń kanalizacyjnych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
27.09.2019
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Winiarski
Data wytworzenia: 12-09-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 12-09-2019 13:25:51
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 12-09-2019 13:39:38
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A