Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 27.02.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 106/2019

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej w ul. 63 Pułku Piechoty, ul. Trzcinowej, ul. Łódzkiej i ul. Andersa w Toruniu (dz. nr 119, 813, 820, 825, 1104 z obrębu 70; dz. nr 721, 725, 545/2, 564/3, 566/1, 566/2, 574/4, 669, 677 z obrębu 74) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 11-09-2019
Kto opublikował: Magdalena Piernik
Data publikacji: 11-09-2019 11:28:55
Kto zmodyfikował: Magdalena Piernik
Data ostatniej modyfikacji: 11-09-2019 11:29:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A