Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 23.09.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 380/2019

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na dostarczenie eko gadżetów promujących program lojalnościowy Moja starówk@

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
11.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
20.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aleksandra Iżycka
Data wytworzenia: 11-09-2019
Kto opublikował: Małgorzata Ptaszek
Data publikacji: 11-09-2019 09:39:33
Kto zmodyfikował: Małgorzata Ptaszek
Data ostatniej modyfikacji: 11-09-2019 09:40:54
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A