Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12955187
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 379/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie koncepcji projektowej dla utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) poprzez adaptację obecnych pomieszczeń parteru Izby Przyjęć oraz sąsiadujących pomieszczeń parteru Oddziału Chorób Wewnętrznych w Specjalistycznym szpitalu miejskim przy ul. Batorego w Toruniu - Uwaga zaktualizowane zapytanie ofertowe !!! Oferty można składać w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, pocztą lub przesyłać pod adres wiir@um.torun.pl

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
10.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal.1
- :zał. 2
- :zal. 3
- :zał. 4
- :zał. 5
- :informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Slawomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Sławomir Wiśniewski
Data wytworzenia: 10-09-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 10-09-2019 13:20:19
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 26-09-2019 12:24:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A