Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12955428
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 378/2019

Wydział inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie 68 szt. nawiewników ciśnieniowych w oknach z PCV w budynku wielorodzinnym przy ul. Rolniczej 9A w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
10.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał. 1
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Slawomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Maciej Kłysik
Data wytworzenia: 10-09-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 10-09-2019 11:04:21
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 10-09-2019 11:05:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A