Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12956003
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 104/2019

Informacja, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Elżbiety Bieleckiej, dotyczącego zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ogród zimowy przy ul. Dekerta 22 w Toruniu, na terenie dz. nr 536 i 350 z obrębu 10 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Beata Gutkowska
Data wytworzenia: 09-09-2019
Kto opublikował: Krzysztof Maciejewski
Data publikacji: 09-09-2019 14:31:36
Kto zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
Data ostatniej modyfikacji: 09-09-2019 14:44:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A