Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12956063
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 375/2019

Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę jednej kamery obrotowej IP Axis Q-6155-E 50 Hz wraz z uchwytem T91L61 lub równoważnej.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
09.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
13.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Mitręga
Data wytworzenia: 09-09-2019
Kto opublikował: Anna Białecka
Data publikacji: 09-09-2019 11:24:08
Kto zmodyfikował: Anna Białecka
Data ostatniej modyfikacji: 09-09-2019 11:27:22
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A