Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 374/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową dla zadania pn: ,,Bezpieczna i ładna okolica – zagospodarowanie terenu za budynkami mieszkalnymi przy ul. Słowackiego 123 - 125 w Toruniu ".

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal.1
- :zał. 2
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Slawomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Kazimierz Cetkowski
Data wytworzenia: 09-09-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 09-09-2019 08:35:05
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 09-09-2019 08:37:28
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A