Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12956038
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 113/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.08.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do wydzierżawienia. WGN.6845.215.2019.ANP

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie html

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wydział Gospodarki Nieurhcomości
Data wytworzenia: 03-09-2019
Kto opublikował: Anna Pokorzyńska
Data publikacji: 03-09-2019 09:00:14
Kto zmodyfikował: Anna Pokorzyńska
Data ostatniej modyfikacji: 03-09-2019 09:17:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A