Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12978140
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 114/2019

Data zgromadzenia:30.08.19
Godzina zgromadzenia:18.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika. Zgłaszający nie dotrzymał terminu.
Dnia 30.08.2019 r. o godz. 12:44 zgłaszający wycofał prośbę o wyrażenie zgody na zgromadzenie.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Dyr.K.Mitręga
Data wytworzenia: 29-08-2019
Kto opublikował: Piotr Kalinowski
Data publikacji: 29-08-2019 15:36:25
Kto zmodyfikował: Dariusz Noskowicz
Data ostatniej modyfikacji: 30-08-2019 14:04:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A