Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 26.09.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 12/2019

Petycja w sprawie dotacji na zakup urządzeń retencyjno-rozsączających.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :petycja
- :Rozstrzygnięcie petycji - uchwała nr 233/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019r.
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 29-08-2019
Kto opublikował: Joanna Szewczyk
Data publikacji: 29-08-2019 09:22:55
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 13-09-2019 09:52:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A