Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 14.6220/2019

Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "uruchomienie punktu zbierania odpadów złomu przy ul. Dworcowej 3B w Toruniu (dz. nr 147, 149, 150, 151/3, 334/1 - obręb 48)"

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
11.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 27-08-2019
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 27-08-2019 13:51:26
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2019 13:52:36
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A