Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12978349
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 99/2019

Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi naziemnymi (budynek D, E, F, G), zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą,zlokalizowanych przy ul. Henryka Strobanda 13 w Toruniu (dz. nr 162/5, 162/6, 162/7, przed podziałem dz. nr 162/2, obręb 30)".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
11.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Beata Gutkowska
Data wytworzenia: 27-08-2019
Kto opublikował: Michał Lula
Data publikacji: 27-08-2019 09:20:21
Kto zmodyfikował: Michał Lula
Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2019 09:22:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A