Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 112/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, z dnia 26.08.2019r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży WGN.6840.2.24.2018.KW

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.08.2019
Data wejścia w życie:
26.08.2019
Utrata mocy:
17.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wikotr Krawiec
Data wytworzenia: 26-08-2019
Kto opublikował: Katarzyna Wesołowska
Data publikacji: 26-08-2019 12:44:39
Kto zmodyfikował: Katarzyna Wesołowska
Data ostatniej modyfikacji: 26-08-2019 13:26:41
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A