Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12955297
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 600.6740./2019

Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji znak: WAiB.6740.21.600.74.2019 KJ zmieniającej decyzję o pozwoleniu za budowę z dnia 4 maja 2017 r. znak: WAiB.6740.12.141.70.2017.BCz, która stała się ostateczna w dniu 30 maja 2017 r. obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie przy ul. Grzybowej 23A w Toruniu (działka o numerze ewidencyjnym 528 z obrębu 67), zmienionej w dniu 11 października 2017 r. decyzją znak: WAiB.6740.21.737.82.2017.WS oraz w dniu 12 lutego 2019 r. decyzją znak: WAiB.6740.21.1016.9.2018.JAC w zakresie: przyłącza kanalizacyjnego i instalacji oraz zmiany w projekcie zagospodarowania terenu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Grzybowej 23A w Toruniu (działka nr 528 obręb 67),

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 23-08-2019
Kto opublikował: Kamil Jeżewski
Data publikacji: 23-08-2019 08:39:55
Kto zmodyfikował: Kamil Jeżewski
Data ostatniej modyfikacji: 23-08-2019 08:41:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A