Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12978356
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6740.15.4/2019

Obwieszczenie PMT O wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 9 sierpnia 2019 r., znak: WAiB.6740.15.4.8.2019 KJ z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Wały gen. Sikorskiego na odcinku od ul. Gregorkiewicza do Placu Pokoju Toruńskiego wraz z przebudową Placu Pokoju Toruńskiego” na działkach oznaczonych numerami: 46, 53/1, 103, 117/1, 117/3, 117/4, 118/1, 119/3, 51/11 (z podziału działki 51/10), 116/4 (z podziału działku działki 116/2) z obrębu 18 oraz na działkach 53/2, 129 z obrębu 18.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.08.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.09.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Andrzej Osłowski
Data wytworzenia: 23-08-2019
Kto opublikował: Kamil Jeżewski
Data publikacji: 23-08-2019 08:17:00
Kto zmodyfikował: Kamil Jeżewski
Data ostatniej modyfikacji: 23-08-2019 08:19:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A